چاپ کردن این صفحه

مقایسه سراتو سایپا و لیفان 820

 

مقایسه لیفان 820 وسرایتو 1600 سایپا که در بازه قیمت 75-80 میلیون تومان قرار دارند